+357 2231 3285 | Πεντέλης 50, Στρόβολος Λευκωσίας, 2013, Κύπρος lifeability@chronopoulos-gougis.com

Σπονδυλική Στήλη

Οι ορθοτικοί κηδεμόνες σώματος χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της σπονδυλικής στήλης του χρήστη και για τον περιορισμό της κίνησής της. Αυτές οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διόρθωση σπονδυλικών διαταραχών ή για να υποβοηθήσουν τη σωστή λειτουργία της σπονδυλικής στήλης.

Οι ορθοτικοί κηδεμόνες σπονδυλικής στήλης κατασκευάζονται με βάση τις ανάγκες του κάθε χρήστη. Υπάρχουν βέβαια και σπονδυλικά βοηθήματα τα οποία είναι έτοιμα και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των μικροτραυματισμών ή στη σωματική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εργασίας ή της άθλησης.

Γενικά ένας σπονδυλικός ορθοτικός κηδεμόνας συνταγογραφείται από ένα γιατρό για την αντιμετώπιση πόνων στη συγκεκριμένη περιοχή , πολλές φορές μετά από κάποια χειρουργική επέμβαση, για την αντιμετώπιση κάποιου τραυματισμού αλλά και για τη διόρθωση ή την υποστήριξη γενετικών δυσλειτουργιών , όπως η σκολίωση.

Οι ορθοτικοί κηδεμόνες σώματος διατίθενται έτοιμοι σε συνεργασία με μεγάλους κατασκευαστές της Ευρώπης και της Αμερικής, και προσαρμόζονται στη σωματική διάπλαση και στις ανάγκες του χρήστη. Επίσης η Life Ability κατασκευάζει ορθοτικούς κηδεμόνες σώματος, αποκλειστικά στα μέτρα του χρήστη, ώστε να εστιάζουν σε ένα ή περισσότερα τμήματα της σπονδυλικής στήλης και στην επίλυση των επί μέρους προβλημάτων.

Οι εξειδικευμένοι ορθοτικοί της Life Ability παρέχουν συμβουλές για τη δημιουργία της ιδανικής ορθοτικής συσκευής σώματος. Όλοι οι ορθοτικοί κηδεμόνες είναι ιδιαίτερα διακριτικοί και φοριούνται με ευκολία κάτω από τα ρούχα του χρήστη χωρίς να φαίνονται.

Ορθοτικοί Κηδεμόνες Σπονδυλικής Στήλης | RehabLine-Χρονόπουλος-Γουγής-Προσθετικά, Ορθοτικά και Τεχνητά Μέλη, Κηδεμόνες, Κοσμητική σιλικόνης, Αμαξίδια και τροχήλατα βοηθήματα στήριξης