+357 2231 3285 | Πεντέλης 50, Στρόβολος Λευκωσίας, 2013, Κύπρος lifeability@chronopoulos-gougis.com

Προσθετική Άνω Άκρων

Προσθετικά Μέλη

Προσθετικά μέλη – συσκευές άνω άκρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλα τα επίπεδα ακρωτηριασμού από τον ώμο μέχρι τα δάχτυλα, συμπεριλαμβανομένου των αρθρώσεων του ώμου, του αγκώνα και του καρπού.Η χρήση προσθετικών μελών άνω άκρων έχει δύο  βασικούς στόχους:

  • Την αποκατάσταση της εξωτερικής εμφάνισης του χρήστη και
  • Την αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της δυνατότητας του χρήστη να εκτελεί συγκεκριμένες κινήσεις.

Υπάρχουν πέντε επιλογές αποκατάστασης με χρήση προσθετικών μελών:

  • Κοσμητική αποκατάσταση
  • Προσθετική συσκευή κινούμενη από το σώμα
  • Ηλεκτροκίνητη προσθετική συσκευή
  • Προσθετική συσκευή ειδική για συγκεκριμένες δραστηριότητες
  • Υβριδική προσθετική συσκευή

Καθεμιά από τις παραπάνω επιλογές αντιπροσωπεύει διαφορετικό επίπεδο παρέμβασης και απαιτεί διαφορετικό τρόπο χειρισμού από το χρήστη. Η Life Ability διαθέτει εξειδικευμένους προσθετικούς που θα σας βοηθήσουν να διαλέξετε τα κατάλληλα προσθετικά μέλη – συσκευές για την κάλυψη των αναγκών σας.

Προσθετική άνω άκρων | RehabLine-Χρονόπουλος-Γουγής-Προσθετικά, Ορθοτικά και Τεχνητά Μέλη, Κηδεμόνες, Κοσμητική σιλικόνης, Αμαξίδια και τροχήλατα βοηθήματα στήριξης
Προσθετική άνω άκρων | RehabLine-Χρονόπουλος-Γουγής-Προσθετικά, Ορθοτικά και Τεχνητά Μέλη, Κηδεμόνες, Κοσμητική σιλικόνης, Αμαξίδια και τροχήλατα βοηθήματα στήριξης