+357 2231 3285 | Πεντέλης 50, Στρόβολος Λευκωσίας, 2013, Κύπρος lifeability@chronopoulos-gougis.com

Η Life Ability – Χρονόπουλος – Γουγή στην Τρισδιάστατη Εποχή

H Life Ability – Χρονόπουλος – Γουγή σας παρουσιάζει το πρώτο ρομποτικό μηχάνημα προσθετικών και ορθοτικών στα Βαλκάνια.

Χρησιμοποιείται για τη λήψη μέτρων με τρισδιάστατη σάρωση (3D scanner) και την κατασκευή προσθετικών μελών και ορθοτικών συσκευών όπως:  

  • κνημιαίες προσθετικές θήκες
  • μηριαίες προσθετικές θήκες
  • θωρακοοσφυϊκοί κηδεμόνες σπονδυλικής στήλης κύφωσης-σκολίωσης (τύπου Boston, Cheneau, D.D.B. , P.E.P.)
  • κνημοποδικοί κηδεμόνες
  • μηροκνημοποδικοί κηδεμόνες
  • πέλματα
  • παιδικά ορθοπεδικά-ανατομικά καθίσματα (πρόπλασμα)
  • προστατευτικά κράνη
Αποκατάσταση δερματικών τραυμάτων και εγκαυμάτων | RehabLine-Χρονόπουλος-Γουγής-Προσθετικά, Ορθοτικά και Τεχνητά Μέλη, Κηδεμόνες, Κοσμητική σιλικόνης, Αμαξίδια και τροχήλατα βοηθήματα στήριξης

Διαδικασία παραγωγής

Δείτε παρακάτω τέσσερα βίντεο με τη διαδικασία παραγωγής ορθοτικών κηδεμόνων και τεχνητών μελών:

1. Τρισδιάστατη σάρωση

Η σάρωση επιτρέπει τη γρήγορη τρισδιάστατη αποτύπωση οποιουδήποτε σημείου του σώματος στον υπολογιστή χωρίς τη χρήση γύψου, μειώνοντας την ταλαιπωρία του ασθενούς και αυξάνοντας την ακρίβεια των μέτρων.

2. Επεξεργασία

Η επιστημονική μας ομάδα με τη χρήση δύο λογισμικών (Cube και Rodin 4d Neo), επεξεργάζεται την τρισδιάστατη σάρωση πραγματοποιώντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

3. Προσομοίωση

Μέσω των λογισμικών πραγματοποιείται η προσομοίωση της τελικής κατασκευής, ώστε να εντοπιστούν εγκαίρως τυχόν προβληματικά σημεία.

4. Παραγωγή

Οι 7 άξονες του ρομποτικού μηχανήματος παρέχουν τη μέγιστη ακρίβεια στο τελικό αποτέλεσμα.