+357 2231 3285 | Πεντέλης 50, Στρόβολος Λευκωσίας, 2013, Κύπρος lifeability@chronopoulos-gougis.com

Ας δούμε πώς διαφέρει τόσο η σκολίωση όσο και η χρήση κηδεμόνα στους ενήλικες.

Η σκολίωση στους ενήλικες

Η πλέον συνηθισμένη μορφή σκολίωσης είναι η εφηβική ιδιοπαθής σκολίωση. Ωστόσο, και οι ενήλικες μπορεί να εκδηλώσουν την πάθηση.  Οι πιο συχνές περιπτώσεις ενήλικης σκολίωσης είναι η de novo σκολίωση, και η σκολίωση που συνεχίζει να υφίσταται μετά την εφηβεία.

Η ενήλικη de novo σκολίωση σημαίνει ότι η πάθηση εκδηλώθηκε στην ενήλικη ζωή, χωρίς να υπάρχει προηγούμενο ιστορικό. Μπορεί να είναι το αποτέλεσμα εκφυλιστικών αλλαγών στη σπονδυλική στήλη λόγω ηλικίας, ή να οφείλεται σε κάποια άλλη πάθηση, όπως η μυική δυστροφία  και η εγκεφαλική παράλυση.

Συνηθέστερα, η σκολίωση των ενηλίκων είναι σκολίωση που μεταφέρεται από την εφηβεία, και η οποία μπορεί να μην είχε διαγνωστεί νωρίτερα. Είναι πιθανό μια ελαφριά μορφή σκολίωσης να μην είχε διαγνωστεί στην εφηβεία, καθώς δεν είναι επώδυνη πάθηση σ’εκείνη την ηλικία, και οι αλλαγές στη στάση του σώματος μπορεί να είναι μικρές και να περάσουν απαρατήρητες.

Αντίθετα, μετά την ενηλικίωση και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης, αρχίζουν να εμφανίζονται συμπτώματα όπως ο πόνος, καθώς η σπονδυλική στήλη, τα νεύρα και οι μύες αρχίζουν να υφίστανται πιέσεις, που δεν ανακουφίζονται από την ανάπτυξη.

Είναι συχνό τέτοιες καταστάσεις να αποκαλύπτονται μετά την ηλικία των 40 ετών.  Στην ηλικία αυτή, η βαρύτητα αρχίζει να λειτουργεί συμπιεστικά στη σπονδυλική στήλη και να δημιουργεί πόνο και αργή εξέλιξη της σκολίωσης.

Εξέλιξη της σκολίωσης με την πάροδο του χρόνου

Με την ηλικία, η κλίση της σκολίωσης αυξάνεται και αρχίζει να εξελίσσεται με ταχύτερο ρυθμό. Δεν υπάρχει ωστόσο τρόπος να προβλέψει κανείς τον βαθμό και τον ρυθμό εξέλιξης της ενήλικης σκολίωσης.

Στόχος της θεραπείας στη φάση αυτή είναι να επιβραδυνθεί η εξέλιξη της σκολίωσης, παρόλο που η πράξη δείχνει πως δεν είναι δυνατό να σταματήσει εντελώς. Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με τη συνδυασμένη χρήση κηδεμόνα σκολίωσης και φυσιοθεραπείας αποκατάστασης.

Στόχοι χρήσης του κηδεμόνα σκολίωσης στους ενήλικες

Οι ενήλικες δεν φορούν τον κηδεμόνα σκολίωσης με τον ίδιο τρόπο που τον φορούν τα παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά φορούν τον κηδεμόνα σχεδόν ολόκληρη την ημέρα μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη, καθώς η διόρθωση της σκολίωσης αποτελεί τον τελικό σκοπό.

Οι ενήλικες, παραδοσιακά δεν φορούν τον κηδεμόνα με σκοπό τη διόρθωση, αλλά κυρίως την υποστήριξη και την ανακούφιση από τον πόνο. Ο κηδεμόνας χρησιμοποιείται συνήθως για 4-12 ώρες, συχνά συμπεριλαμβανομένης της νύχτας.

Όταν ο σκοπός χρήσης του κηδεμόνα είναι η ανακούφιση από τον πόνο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για 30-60 λεπτά την ημέρα μόνο, μέχρι να υποχωρήσει ο πόνος και να μπορέσει ο πάσχων να συνεχίσει τη μέρα του.

Είναι επίσης γενικά αποδεκτό ότι στους ενήλικες ο κηδεμόνας σκολίωσης είναι αποτελεσματικός ως προς την επιβράδυνση, τη σταθεροποίηση και ίσως τη διόρθωση της πάθησης μόνο εφόσον συνδυάζεται με άλλες μορφές θεραπείας, όπως η φυσιοθεραπεία, και με χρήση κηδεμόνα διορθωτικού τύπου.