+357 2231 3285 | Πεντέλης 50, Στρόβολος Λευκωσίας, 2013, Κύπρος lifeability@chronopoulos-gougis.com

Η σκολίωση είναι μια εξαιρετικά συχνή πάθηση: περίπου 3 στους 100 υποφέρουν από αυτήν σε κάποιο βαθμό. Πρόκειται για μια πάθηση με διαφορετικούς βαθμούς σοβαρότητας. Μερικές φορές δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη θεραπεία. Αλλες φορές απαιτεί τη χρήση κηδεμόνα σκολίωσης, ενώ στις πιο σοβαρές περιπτώσεις έχει τόσο σοβαρά συμπτώματα και δημιουργεί τόσο σημαντικά προβλήματα στη βάδιση και στην όρθια στάση που απαιτείται χειρουργική επέμβαση για τη διόρθωσή της.

Η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing) αλλάζει πλέον διεθνώς τον τρόπο θεραπείας της σκολίωσης όσον αφορά στις περιπτώσεις που απαιτείται θεραπεία, καθώς υποστηρίζει και διευκολύνει τόσο τη διαδικασία δημιουργίας του κατάλληλου θωρακοοσφυϊκού κηδεμόνα όσο και την προετοιμασία της χειρουργικής επέμβασης.

Εκτύπωση 3d όταν απαιτείται κηδεμόνας σκολίωσης

Μέχρι πρόσφατα, η δημιουργία ενός κηδεμόνα σκολίωσης ήταν από μόνη της μια επίπονη διαδικασία για τον πάσχοντα. Προϋπέθετε τη δημιουργία εκμαγείων με λωρίδες γύψου, επαναλαμβανόμενες δοκιμές μέχρι να εντοπιστούν τα κατάλληλα σημεία πίεσης με ψηλάφηση και άσκηση πίεσης στο σώμα του πάσχοντα. Δεδομένου δε ότι η σκολίωση αφορά συνηθέστερα παιδιά σχολικής ηλικίας που αναπτύσσονται ταχύτατα, η διαδικασία αυτή έπρεπε να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη δημιουργία νέων κηδεμόνων.

Η νέα τεχνολογία της εκτύπωσης 3D αλλάζει ριζικά τον τρόπο κατασκευής των κηδεμόνων σκολίωσης:

  • Δεν απαιτείται πλέον ψηλάφηση και άσκηση πίεσης στον πάσχοντα για τη δημιουργία του εκμαγείου. Αντίθετα, ο κορμός του ασθενούς σκανάρεται σε απλή όρθια στάση, μια διαδικασία που έχει το τριπλό πλεονέκτημα να διαρκεί μόνο λίγα λεπτά, να μην προκαλεί καμία απολύτως ενόχληση και να παρέχει λεπτομερέστατη εικόνα της σπονδυλικής στήλης και των παραμορφώσεών της.
  • Στη συνέχεια, ο κηδεμόνας σχεδιάζεται ηλεκτρονικά με τη χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων. Η σχετική εφαρμογή επιτρέπει στον ορθοτικό να έχει άμεσα τρισδιάσταση εικόνα της εφαρμογής του κηδεμόνα στον κορμό. Με την προσομείωση αυτή εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν σημεία που πρέπει να τροποποιηθούν και αποφεύγονται οι επαναλαμβανόμενες δοκιμές του κηδεμόνα που απαιτούνται με την παραδοσιακή μέθοδο. Η σχεδίαση του κηδεμόνα είναι επομένως πλήρως προσαρμοσμένη στα μέτρα του πάσχοντος. Ο ψηφιακός τρόπος σχεδίασης δεν αφήνει περιθώρια σφάλματος, αφού αποτυπώνει και την παραμικρή λεπτομέρεια.
  • Τέλος ο κηδεμόνας χτίζεται ρομποτικά από την αρχή με τρισδιάσταση εκτύπωση (3D printing). Ο κηδεμόνας που προκύπτει είναι απόλυτα εξατομικευμένος, ασφαλής και λειτουργικός.

Η ευκολότερη δημιουργία του κηδεμόνα είναι σημαντική γιατί αποφεύγεται μια επίπονη διαδικασία. Ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά, ένας βασικός λόγος αντίδρασής τους στην χρήση του κηδεμόνα είναι και η ταλαιπωρία που υφίστανται για τη δημιουργία του. Ο ψηφιακός σχεδιασμός του κηδεμόνα βοηθά παιδιά και γονείς να τηρήσουν αποτελεσματικά την χρήση του κηδεμόνα.

Τρισδιάστατη εκτύπωση κηδεμόνα σκολίωσης στην Κύπρο από την LifeAbility Χρονόπουλος Γουγής

Στην Κύπρο, ο πρωτοποριακός αυτός τρόπος σχεδίασης και εκτύπωσης κηδεμόνων σκολίωσης-κύφωσης είναι διαθέσιμος μόνο στη LifeAbility Χρονόπουλος Γουγής, σε συνεργασία με την Rehabline Χρονόπουλος Γουγής στην Ελλάδα. Η Rehabline είναι η πρώτη που έφερε την εκτύπωση 3d στα Βαλκάνια με το ρομποτικό μηχάνημα προσθετικών και ορθοτικών Victor και τα λογισμικά Cube και Rodin 4d Neo.

Η διαδικασία σάρωσης, σχεδιασμού και εκτύπωσης γίνεται στην LifeAbility Χρονόπουλος Γουγής από έμπειρη επιστημονική ομάδα ορθοτικών. Οι θωρακοοσφυϊκοί κηδεμόνες δημιουργούνται στη συνέχεια με την χρήση του ρομποτικού συστήματος της Rehabline και παρέχουν ιδανική εφαρμογή και άνεση στον χρήστη.