+357 2231 3285 | Πεντέλης 50, Στρόβολος Λευκωσίας, 2013, Κύπρος lifeability@chronopoulos-gougis.com

Life Ability enters 3D Era

Life Ability  – Chronopoulos – Gougi introduces you to the first prosthetic and orthotic robotic machine in the Balkans.

It is used for 3D scanners and for the construction of prosthetic members and orthotics such as:

  • Transtibial prostheses,
  • Transfermoral prostheses,
  • Spinal braces for scoliosis-kyphosis (Boston type, Cheneau, DDB, PEP)
  • Ankle-foot orthosis (AFO)
  • Knee-ankle-foot orthosis (KAFO)
  • Children’s orthopedic anatomic seats
  • Protective helmets
Αποκατάσταση δερματικών τραυμάτων και εγκαυμάτων | RehabLine-Χρονόπουλος-Γουγής-Προσθετικά, Ορθοτικά και Τεχνητά Μέλη, Κηδεμόνες, Κοσμητική σιλικόνης, Αμαξίδια και τροχήλατα βοηθήματα στήριξης

Production Process

You can watch below the entire process for the construction of orthotic braces and artificial limbs:

1. 3D Scanning

Scan allows fast three-dimensional capture of any body point on the computer without the use of gypsum, reducing patient suffering and increasing the accuracy of measures.

2. Processing

Our team uses two kinds of software (Cube and Rodin 4d Neo) to process the 3D scanning by making any necessary modifications.

3. Simulation

Through the software, simulation of the final construction is carried out in order to identify any problematic points.

4. Production

The 7 axes of the robotic machine provide maximum precision to the final result.